आयताकार केबल असेंबलहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
482W101-16-CA-012

482W101-16-CA-012

Cicoil

IDC RIBBON CABLE ASSMBLY 12' 16C

स्टक मा: २,८९५

$41.44000

310J101-16-CA003

310J101-16-CA003

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 16C 3'

स्टक मा: ६,८६६

$16.02000

482W101-34-CA-006

482W101-34-CA-006

Cicoil

IDC RIBBON CABLE ASSEMBLY 6' 34C

स्टक मा: २,९९८

$40.02000

310J101-20-CA003

310J101-20-CA003

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 20C 3'

स्टक मा: ६,८०२

$16.17000

482W101-20-CA-012

482W101-20-CA-012

Cicoil

IDC RIBBON CABLE ASSMBLY 12' 20C

स्टक मा: २,६४७

$45.32000

310J101-10-CA006

310J101-10-CA006

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 10C 6'

स्टक मा: ५,८१७

$18.91000

310J101-26-CA003

310J101-26-CA003

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 26C 3'

स्टक मा: ६,१३४

$17.93000

310J101-26-CA006

310J101-26-CA006

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 26C 6'

स्टक मा: ४,३७८

$25.12000

310J101-10-CA003

310J101-10-CA003

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 10C 3'

स्टक मा: ७,२८९

$15.09000

482W101-34-CA-012

482W101-34-CA-012

Cicoil

IDC RIBBON CABLE ASSMBLY 12' 34C

स्टक मा: २,०६९

$62.83000

310J101-16-CA006

310J101-16-CA006

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 16C 6'

स्टक मा: ५,३७६

$20.46000

482W101-10-CA-012

482W101-10-CA-012

Cicoil

IDC RIBBON CABLE ASSMBLY 12' 10C

स्टक मा: ३,१९४

$37.56000

310J101-20-CA006

310J101-20-CA006

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 20C 6'

स्टक मा: ४,९४६

$22.24000

310J101-14-CA003

310J101-14-CA003

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 14C 3'

स्टक मा: ७,०७३

$15.55000

310J101-14-CA006

310J101-14-CA006

Cicoil

FLT RIB CBL .050" 28AWG 14C 6'

स्टक मा: ५,५८९

$19.68000

482W101-40-CA-003

482W101-40-CA-003

Cicoil

IDC RIBBON CABLE ASSEMBLY 3' 40C

स्टक मा: ३,९८८

$27.58000

482W101-30-CA-003

482W101-30-CA-003

Cicoil

IDC RIBBON CABLE ASSEMBLY 3' 30C

स्टक मा: ४,५३०

$24.28000

482W101-26-CA-012

482W101-26-CA-012

Cicoil

IDC RIBBON CABLE ASSMBLY 12' 26C

स्टक मा: २,५३३

$47.36000

CL-1000-P-CA-006

CL-1000-P-CA-006

Cicoil

CAMERA LINK ASSY 28 AWG 6'

स्टक मा: ३८८

$309.01000

CL-1000-P-CA-012

CL-1000-P-CA-012

Cicoil

CAMERA LINK ASSY 28 AWG 12'

स्टक मा: २४१

$496.93000

Top